Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

อ่านก่อน ...ค่อยเลิกกัน...ก็ทันนะ

“สามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานอยู่กินกันได้ไม่นาน ต่อมาเกิดสงคราม สามีถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
จึงต้องจำใจจากภรร